Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Toenemende stress bij jongeren in Zuid-Holland Zuid

  In het najaar van 2023 voerden alle GGD’en, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Gezondheidsmonitor Jeugd uit onder middelbare scholieren in de klassen 2 en 4 in heel Nederland. In totaal vulden ruim 188.000 leerlingen van 885 scholen van het regulier voortgezet onderwijs een vragenlijst in over gezondheid, leefstijl en welzijn. In 2015 en 2019 vonden eerdere metingen van de reguliere Gezondheidsmonitors Jeugd plaats. In 2021 was er een extra meting in het kader van corona. Door de resultaten van verschillende jaren naast elkaar te leggen, zijn ontwikkelingen in de tijd te zien.

 • -

  Overhandiging rapport 'De uitdagingen van een nieuw leven'

  Op woensdag 12 juli 2023 om 10.00u overhandigt team onderzoek van GGD ZHZ het rapport 'De uitdagingen van een nieuw leven' aan de wethouders Eva Dansen en Marjo Molengraaf op het gemeentehuis in Gorinchem. Het rapport bevat domeinoverstijgende aanbevelingen.Op woensdag 12 juli 2023 om 10.00u overhandigt team onderzoek van GGD ZHZ het rapport 'De uitdagingen van een nieuw leven' aan de wethouders Eva Dansen en Marjo Molengraaf op het gemeentehuis in Gorinchem. Het rapport bevat domeinoverstijgende aanbevelingen.
 • -

  Daling in het ervaren van een goede gezondheid

  Het percentage inwoners dat hun gezondheid als goed of zeer goed ervaart is gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. De grootste daling zien we bij de groep inwoners die moeite heeft met rondkomen. Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, een grootschalig vragenlijst onderzoek uitgevoerd in het najaar van 2022 onder bijna 365.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder, waarvan bijna 10.000 uit de regio Zuid-Holland Zuid.

 • -

  Ruim helft jongvolwassenen in onze regio ervaart psychische klachten

  Meer dan de helft (54%) van de jongvolwassenen in de regio Zuid-Holland Zuid geeft aan psychische klachten te ervaren. Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022, een landelijk onderzoek uitgevoerd onder bijna 70.000 jongvolwassenen door Netwerk GOR in de periode april tot en met augustus 2022. In de regio Zuid-Holland Zuid hebben bijna 1.800 jongvolwassenen deelgenomen.

 • -

  Praat mét mij: Dé senior bestaat niet

  GGD ZHZ is in focusgroepen in gesprek gegaan met senioren (66- 76 jaar) om meer inzicht te krijgen in wat zij onder vitaliteit verstaan en wat zij denken nodig te hebben om vitaal te blijven. Overeenkomend met eerder onderzoek is gebleken dat vitaliteit en kwetsbaarheid elkaar niet uitsluiten, maar naast elkaar kunnen bestaan. Alleen het individu kan bepalen wat een vitaal, waardevol en zinvol leven maakt, ongeacht de aanwezigheid van fysieke en mentale beperkingen. Dat heeft consequenties voor de manier waarop beleid gemaakt wordt. Wilt u meer weten over dit onderzoek, lees dan snel verder.

 • -

  Inwonerspanel over de invloed van de energiecrisis op gezondheid

  Welk effect hebben de hoge energieprijzen op de gezondheid van inwoners in de regio Zuid-Holland Zuid? Maken zij zich zorgen over de stijgende energieprijzen? Wat is de invloed op gedachten, gevoelens, gezond gedrag en op rondkomen? De GGD ZHZ deed hier in december 2022 en januari 2023 onderzoek naar onder het inwonerspanel. In totaal deden ruim 2.500 inwoners uit de regio Zuid-Holland Zuid mee. De resultaten worden weergegeven in deze infographic.

 • -

  Inwonerspanel over uitgestelde zorg tijdens COVID-19

  Door de vele coronabesmettingen is een deel van de zorg uitgesteld, zoals operaties, behandelingen en bevolkingsonderzoeken. Om de ervaringen van inwoners met betrekking tot uitgestelde zorg tijdens de coronaperiode te onderzoeken, heeft de GGD ZHZ in juni 2022 een onderzoek uitgezet onder haar inwonerspanel. Wilt u meer weten over dit onderzoek, lees dan snel verder.

 • -

  Kinderen drinken steeds meer water en minder zoete drankjes

  Vrijwel alle ouders die meegedaan hebben aan de Kindmonitor van de GGD regio Zuid-Holland Zuid geven aan dat de gezondheid van hun kind (zeer) goed is (96,4%). Aan de monitor deden ruim 7000 ouders mee met een kind in de leeftijd van een half jaar tot en met twaalf jaar. Zij hebben daarbij onder meer vragen beantwoord over de mogelijke gevolgen van de coronaperiode.

 • -

  Middelbare scholieren in onze regio gelukkiger dan elders in het land

  Afbeelding Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

  Middelbare scholieren in de GGD regio Zuid-Holland Zuid voelen zich minder vaak eenzaam en gestrest, zijn weerbaarder en hebben minder vaak suïcide overwogen dan leeftijdsgenoten in andere delen van Nederland. Ook worden leerlingen in onze regio minder vaak gepest. Wel nam het percentage leerlingen dat zich meestal (zeer) gelukkig voelt af. Leerlingen in Zuid-Holland Zuid gebruiken significant minder genotmiddelen dan het landelijk gemiddelde.

 • -

  Inwonerspanel over dementievriendelijke gemeenten

  Steeds meer mensen krijgen te maken met dementie. Eén op de drie vrouwen krijgt deze hersenziekte en één op de zeven mannen. Het is daarom belangrijk om als samenleving goed met dementie om te kunnen omgaan. In mei is een vragenlijst uitgezet onder het inwonerspanel van Zuid-Holland Zuid met als onderwerp: dementievriendelijkheid. Wilt u meer weten over dementievriendelijkheid en de resultaten van dit onderzoek, lees dan snel verder.

 • -

  Resultaten Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020

  Het aantal inwoners dat rookt is in de afgelopen vier jaar gedaald in de regio Zuid-Holland Zuid Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor 2020 van de GGD ZHZ.

  De gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is een onderzoek dat van september tot en met november 2020 is uitgevoerd. Aan dit onderzoek hebben meer dan 12.000 inwoners van 18 jaar en ouder uit de regio Zuid-Holland Zuid meegedaan. Deelnemers kregen vragen over onder meer hun levensstijl, hun lichamelijk en psychische welbevinden en participatie in de samenleving. De resultaten van het onderzoek gebruiken de gemeenten en de GGD om actie te ondernemen om de gezondheid en het welzijn voor inwoners te behouden of waar nodig te verbeteren.

 • -

  Resultaten derde coronapeiling onder het inwonerspanel GGD ZHZ

  Sinds maart 2020 houdt de GGD Zuid-Holland Zuid (ZHZ) peilingen onder inwoners om de impact van het coronavirus op het dagelijks leven van de inwoners van de regio Zuid-Holland Zuid te onderzoeken. De eerste peiling is gehouden van 27 maart tot en met 6 april 2020, de tweede peiling van 10 tot en met 17 juni 2020 en de derde van 12 tot en met 24 januari 2021. In januari hebben 5.924 panelleden van het inwonerspanel van de GGD ZHZ per mail een online vragenlijst ontvangen. In totaal hebben 2601 (44%) panelleden de vragenlijst ingevuld. De resultaten van deze peiling geven inzicht in de impact van het coronavirus op het dagelijks leven van inwoners in de regio Zuid-Holland Zuid.
 • -

  Gedrag en welbevinden van 70-plussers tijdens de Coronacrisis: Deel 2

  GGD Zuid-Holland Zuid en de afdeling Onderzoek en Business Intelligence van de Gemeente Rotterdam hebben in samenwerking met het regionale project Senioren sterker maken: fysiek en sociaal de data geanalyseerd van deelnemers van 70 jaar en ouder die meededen aan de regionale coronamonitor. Deze monitor gaat over het gedrag en welzijn van mensen ten tijde van de coronacrisis. Eerder verscheen er al een rapport over het gedrag en welbevinden van senioren tijdens de eerste coronagolf (data van april t/m juni). Onderstaand leest u de belangrijkste resultaten uit de tweede coronagolf die nu gaande is (data van juli t/m november). 

 • -

  Inwonerspanel over hitte en gezondheid

  Klimaatverandering leidt tot meer weersextremen zoals hittegolven. Veel mensen hebben tijdens deze hittegolven moeite om hun huis koel te houden, waardoor de temperatuur in woon- en slaapkamers in de zomer van 2020 kon oplopen tot 40 graden. Aanhoudende hitte kan gezondheidsproblemen veroorzaken. Omdat we de afgelopen zomer vanwege de coronapandemie meer uren thuis hebben doorgebracht, is het koel houden van woningen nog belangrijker gebleken. 

  Om de ervaringen van inwoners met hitte in en om het huis tijdens de zomer van 2020 te onderzoeken, heeft de GGD ZHZ een onderzoek uitgezet onder haar inwonerspanel. In november 2020 hebben 4.473 panelleden van het inwonerspanel van de GGD ZHZ per mail een online vragenlijst ontvangen. In totaal hebben 1.283 panelleden (29%) de vragenlijst ingevuld.

 • -

  Gedrag en welbevinden van 70-plussers tijdens de Corona-crisis

  GGD Zuid-Holland Zuid en de afdeling Onderzoek en Business Intelligence van de Gemeente Rotterdam hebben in samenwerking met het regionale project Senioren sterker maken: fysiek en sociaal de data geanalyseerd van deelnemers van 70 jaar en ouder die meededen aan de regionale coronamonitor tussen half april en half juni. Deze monitor gaat over het gedrag en welzijn van mensen ten tijde van de coronacrisis. Onderstaand leest u de belangrijkste resultaten en lessen die we uit de eerste coronagolf trekken en kunnen gebruiken in de tweede golf die nu gaande is. 

 • -

  Campagne ZHZrookvrij van start

  Sinds augustus zijn alle schoolpleinen in Nederland rookvrij. Ook sport- en speelplekken kunnen niet achterblijven, vinden de meeste Nederlanders. Daarom worden inwoners van de tien gemeenten in Zuid-Holland Zuid de komende weken opgeroepen om voor 'hun' sport- of speelplek te tekenen op rookvrij.nl. Onder andere op de stoep voor de ingang van hun sport- of speelplek.

 • -

  Landelijke campagne rookvrij.nl van start

  Vanaf 10 augustus is de landelijke campagne Rookvrij Kinderspel weer van start en wordt heel Nederland opgeroepen om te tekenen voor rookvrije speelplekken en sportverenigingen. Met de boodschap dat schoolpleinen vanaf augustus allemaal rookvrij zijn, en sport- en speelplekken niet achter kunnen blijven. Benieuwd hoeveel speelplekken en sportverenigingen er in de regio Zuid-Holland Zuid al rookvrij zijn? Lees dan verder.
 • -

  Resultaten tweede coronapeiling onder het inwonerspanel GGD ZHZ

  Sinds maart 2020 houdt de GGD Zuid-Holland Zuid (ZHZ) peilingen onder inwoners om de impact van het coronavirus op het dagelijks leven van de inwoners van de regio Zuid-Holland Zuid te onderzoeken. De eerste peiling is gehouden van 27 maart t/m 6 april 2020, de tweede peiling van 10 juni t/m 17 juni. In de tweede peiling is onderzocht hoe respondenten tegen de recente versoepelingen aankijken, hoe het is met het lichamelijke en geestelijke welzijn, of er behoefte is (geweest) aan zorg of ondersteuning en of zorgafspraken zijn uitgesteld sinds de coronacrisis. Ten slotte is er gevraagd hoe respondenten aankijken tegen een mogelijk vaccin tegen het coronavirus.

 • -

  Genotmiddelengebruik onder jeugd Zuid-Holland Zuid lager dan landelijk

  Het percentage leerlingen dat rookt, alcohol drinkt en wiet gebruikt ligt in de regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) lager dan gemiddeld in Nederland. Zoete drankjes worden meer genuttigd. Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd die de GGD ZHZ, samen met de 24 andere GGD'en in Nederland, in het najaar van 2019 uitvoerde onder leerlingen van klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs.

 • -

  Resultaten onderzoek naar vleesconsumptie

  Het Voedingscentrum adviseert om niet meer dan 500 gram vlees per week te eten, waarvan maximaal 300 gram rood vlees. Steeds meer mensen kiezen er dan ook voor om minder vlees te eten en dit te vervangen door bijvoorbeeld vegetarische alternatieven. De één doet dit uit gezondheidsoverwegingen, de ander voor dierenwelzijn of het milieu. In februari hebben ruim 1.400 respondenten uit het inwonerspanel van de GGD ZHZ een vragenlijst ingevuld over hun vleesconsumptie en opvattingen over vlees. Meer weten over dit onderzoek? Lees dan verder.