Een ogenblik geduld a.u.b.

Inwonerspanel over hitte en gezondheid

door Suzan Bras

Klimaatverandering leidt tot meer weersextremen zoals hittegolven. Veel mensen hebben tijdens deze hittegolven moeite om hun huis koel te houden, waardoor de temperatuur in woon- en slaapkamers in de zomer van 2020 kon oplopen tot 40 graden. Aanhoudende hitte kan gezondheidsproblemen veroorzaken. Omdat we de afgelopen zomer vanwege de coronapandemie meer uren thuis hebben doorgebracht, is het koel houden van woningen nog belangrijker gebleken. 

Om de ervaringen van inwoners met hitte in en om het huis tijdens de zomer van 2020 te onderzoeken, heeft de GGD ZHZ een onderzoek uitgezet onder haar inwonerspanel. In november 2020 hebben 4.473 panelleden van het inwonerspanel van de GGD ZHZ per mail een online vragenlijst ontvangen. In totaal hebben 1.283 panelleden (29%) de vragenlijst ingevuld.

Gemiddeld rapporteren respondenten een temperatuur van 29 graden in de woonkamer en 28 graden in de slaapkamer. Driekwart van de respondenten heeft hinder of gezondheidsklachten ervaren vanwege de hitte. Ruim de helft van de respondenten slaapt slecht tijdens de hitte. Overdag proberen respondenten het huis koel te houden door ramen en deuren gesloten te houden, zonwering binnen en buiten te gebruiken en ventilatoren aan te zetten. 's Nachts houden respondenten hun huis vooral koel door ramen wijd open te zetten en de ventilator te gebruiken. Drie op de vijf respondenten hebben tijdens de hitte een dagelijkse activiteit nagelaten omdat het te warm was.

Overeenkomend met eerder onderzoek kunnen diverse woningkenmerken in verband worden gebracht met de temperatuur in huis. Respondenten bij wie de woon- of slaapkamer direct onder het dak ligt rapporteren hogere temperaturen in deze ruimtes dan respondenten bij wie dat niet het geval is. Daarnaast rapporteren respondenten in grote steden hogere temperaturen in huis dan respondenten in kleine steden, kleine dorpen en buiten de bebouwde kom. Ook rapporteren respondenten die in een ouder huis wonen hogere temperaturen in huis dan respondenten in nieuwere woningen.

Tot slot zijn respondenten gevraagd of de steeds warmere zomers hen zorgen baart. Vier op de vijf respondenten zijn bezorgd over de invloed van warmere zomers op de gezondheid van anderen. Twee op de vijf respondenten zijn bezorgd over wateroverlast in hun woning door hevige regenval.

Met de nieuwe inzichten uit de vragenlijst kunnen lokale hitteplannen verbeterd worden. Daarnaast dienen de resultaten als input bij de advisering over de ruimtelijke inrichting van gebieden in de regio Zuid-Holland Zuid. Benieuwd naar alle resultaten van het onderzoek? Lees dan de factsheet.