Een ogenblik geduld a.u.b.

Overhandiging rapport 'De uitdagingen van een nieuw leven'

door Suzan Bras
Op woensdag 12 juli 2023 om 10.00u overhandigt team onderzoek van GGD ZHZ het rapport 'De uitdagingen van een nieuw leven' aan de wethouders Eva Dansen en Marjo Molengraaf op het gemeentehuis in Gorinchem. Het rapport bevat domeinoverstijgende aanbevelingen.Op woensdag 12 juli 2023 om 10.00u overhandigt team onderzoek van GGD ZHZ het rapport 'De uitdagingen van een nieuw leven' aan de wethouders Eva Dansen en Marjo Molengraaf op het gemeentehuis in Gorinchem. Het rapport bevat domeinoverstijgende aanbevelingen.

Nederland heeft de afgelopen jaren relatief veel Syrische en Eritrese statushouders opgevangen. Ook in de regio Zuid-Holland Zuid. Dit leidt naar de vraag hoe het met de gezondheid en het welzijn van deze gezinnen is gesteld. In het onderzoek zijn Eritrese en Syrische statushouders gezinnen drieënhalf jaar gevolgd. Halfjaarlijks werd er een interview afgenomen. De uitkomsten van dit kwalitatief longitudinaal onderzoek zijn te lezen in het rapport waarin ook aanbevelingen zijn opgenomen.

De resultaten van het onderzoek zijn geclusterd in drie áan elkaar gerelateerde thema's. Het eerste thema gaat in op de diep gevoelde wens van gezinnen om een zelfredzaam en zelfstandig bestaan op te bouwen in Nederland. Het sociale leven van en in de gezinnen is het tweede thema dat kan worden gekarakteriseerd door zowel stilstand als verandering. Het derde thema heeft betrekking op gezondheid. Het rapport eindigt met concrete beleidsaanbevelingen op verschillende beleidsterreinen. Op deze wijze kan op een integrale manier gewerkt worden aan het verbeteren van de gezondheid van statushouders. Hierop inzetten draagt bovendien bij aan de belangrijke doelstelling van het Rijk om in 2040 een gezonde generatie te hebben.

De gehele rapportage is hier te lezen.