Een ogenblik geduld a.u.b.

Praat mét mij: Dé senior bestaat niet

door Chrystel Luijendijk

GGD ZHZ is in focusgroepen in gesprek gegaan met senioren (66- 76 jaar) om meer inzicht te krijgen in wat zij onder vitaliteit verstaan en wat zij denken nodig te hebben om vitaal te blijven. Overeenkomend met eerder onderzoek is gebleken dat vitaliteit en kwetsbaarheid elkaar niet uitsluiten, maar naast elkaar kunnen bestaan. Alleen het individu kan bepalen wat een vitaal, waardevol en zinvol leven maakt, ongeacht de aanwezigheid van fysieke en mentale beperkingen. Dat heeft consequenties voor de manier waarop beleid gemaakt wordt. Wilt u meer weten over dit onderzoek, lees dan snel verder.

Uit de gesprekken met de senioren blijkt dat zij bij het stijgen van de jaren te maken hebben of krijgen met kwetsbaarheden, op fysiek en/ of mentaal vlak. Toch is de meerderheid van mening dat ze zich vitaal voelen! Ze gaven aan het vermogen te hebben veranderingen in de levenssituatie en de achteruitgaande gezondheid te accepteren, zich hieraan aan te passen en te focussen op wat wel mogelijk is. Dat zijn mooie inzichten en kan de beeldvorming van ouder worden, in positieve zin beïnvloeden.

De bevindingen zijn samengevat in een korte rapportage. Lees hierin ook hoe de uitkomsten van invloed zijn op het maken van beleid.