Een ogenblik geduld a.u.b.

Ruim helft jongvolwassenen in onze regio ervaart psychische klachten

door Suzan Bras

Meer dan de helft (54%) van de jongvolwassenen in de regio Zuid-Holland Zuid geeft aan psychische klachten te ervaren. Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022, een landelijk onderzoek uitgevoerd onder bijna 70.000 jongvolwassenen door Netwerk GOR in de periode april tot en met augustus 2022. In de regio Zuid-Holland Zuid hebben bijna 1.800 jongvolwassenen deelgenomen.

De resultaten in onze regio zijn in lijn met het landelijke beeld. In Nederland ligt het percentage op 53%. Vrouwen ervaren vaker psychische klachten dan mannen.

Jongvolwassenen voelen zich vaak eenzaam
Bijna tweederde (64%) van de jongvolwassenen in de regio voelt zich enigszins tot sterk eenzaam, landelijk is dit 63%. Vooral vrouwen en jongvolwassenen met een laag opleidingsniveau voelen zich eenzaam. Zowel emotionele (71%) als sociale eenzaamheid (62%) komt veel voor onder jongvolwassenen in de regio. Emotionele eenzaamheid uit zich in het gemis aan relaties met een hechte band, terwijl sociale eenzaamheid het gemis is aan contacten met vrienden, familie en kennissen. Een deelnemer van het landelijk aanvullende onderzoek zei over eenzaamheid in de coronaperiode: “Ik heb me ook in die periode best wel alleen gevoeld. Want ook al kan je met vrienden dan wel bellen, dat is toch anders dan dat je echt bij elkaar bent.”

Tweederde jongvolwassenen had hulp of steun nodig tijdens coronaperiode
Op basis van dit onderzoek is niet te zeggen in welke mate psychische klachten onder jongvolwassenen een gevolg zijn van de coronaperiode. Toch blijkt dat deze periode zeker impact had op een groot deel van deze groep. Zes op de tien jongvolwassenen (60%) in de regio had door de coronaperiode hulp of steun nodig. Dit percentage is lager dan in Nederland (64%).

Jongvolwassenen hadden met name hulp of steun nodig omdat zij niet lekker in hun vel zaten (43%; NL 46%). Een jongvolwassene zei in het landelijk aanvullend onderzoek hierover: “Er is niet echt begrip dat er nog een hele nasleep is voor veel mensen. Die druk die is wel merkbaar van ‘oh alles is weer open dus iedereen moet gewoon weer hard meedoen’. Als jongvolwassenen een probleem hebben, of ergens mee zitten, kunnen de meesten (89%) bij iemand terecht.

Een derde vindt het moeilijk om stressvolle gebeurtenissen te doorstaan
53% van de jongvolwassenen in de regio en landelijk geeft aan meestal snel te herstellen na een moeilijke periode. Ongeveer een derde vindt het moeilijk om stressvolle gebeurtenissen te doorstaan (ZHZ: 34%, NL: 31%).

De resultaten van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen zijn herkenbaar voor de collega's van Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) en de Matchmakers. Het aantal voortijdig schoolverlaters over schooljaar 2021/2022 is zorgelijk hoog, daarnaast ziet LVS een grote stijging van het aantal meldingen bij leerplicht. Hierbij neem de complexiteit toe, wat onder andere toe te schrijven is aan de stijging van problemen met de mentale gezondheid.

"De resultaten van dit onderzoek laten zien dat meer actie écht noodzakelijk is", zegt Cees Vermeer, directeur van de Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ. Een jongvolwassene uit het landelijk aanvullend onderzoek gaf aan geworsteld te hebben met de beperkingen in het dagelijks leven tijdens de coronaperiode. "Hoe kom ik fatsoenlijk terug in de samenleving. Hoe bouw ik mijn leven weer op."

Blijf niet zitten met psychische klachten
Voor jongeren die niet lekker in hun vel zitten, is het belangrijk om hier niet zelf mee door te blijven lopen, maar dat je in gesprek gaat met iemand. Dat kan iemand zijn uit je familie, vrienden, de huisarts maar ook school of werkgever. Meer informatie voor jongvolwassen is ook te vinden op de websites van MIND Us en MIND Young. Ook de luisterlijn kan hulp bieden: Neem contact op met 088-0767000 of chat op www.deluisterlijn.nl

Mensen uit de directe omgeving, zoals ouders en vrienden, doen er goed aan zelf in gesprek te gaan met de persoon in kwestie. Zij kunnen voor advies terecht bij de huisarts, het RIVM, het Trimbos-instituut of bij het plaatselijk sociaal wijkteam/jeugdteam en in geval van zelfmoordgedachten bij 113 Zelfmoordpreventie.

Ook school en/of de werkgever heeft een verantwoordelijk voor het welzijn van de jongvolwassene. Ook voor hun geldt, dat ze het gesprek met de persoon in kwestie aan kunnen gaan. Voor informatie kunnen ze terecht op de site het Trimbos-instituut. Daarnaast kunnen scholen en werkgevers terecht voor deskundigheidsbevordering op dit thema bij de GGD Zuid-Holland Zuid via gb@ggdzhz.nl

Benieuwd naar alle regionale resultaten? Zie de rapportage en het tabellenboek.

Onderzoek Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022
Van april tot en met augustus 2022 hebben alle GGD’en, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), een onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar: de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen. Bijna 70.000 jongvolwassenen verspreid over heel Nederland hebben een vragenlijst ingevuld over hun gezondheid en welzijn. In Zuid-Holland Zuid hebben bijna 1.800 jongvolwassenen meegedaan. De jongvolwassenen zijn geworven via advertenties op sociale media en via offline kanalen. Het is mogelijk dat degenen met een slechtere mentale gezondheid vaker hebben meegedaan, waardoor de resultaten een negatiever beeld van de werkelijkheid schetsen. Desondanks is duidelijk dat de omvang van het probleem groot is en de mentale gezondheid van deze doelgroep aandacht nodig heeft, zeker omdat het relatief lastig is om zicht te hebben op deze groep. Vanaf 18 jaar zijn jongvolwassenen te oud voor de jeugdgezondheidszorg en bevinden zij zich vaak in een overgang tussen school en vervolgonderwijs of tussen onderwijs en werk. Ter verdieping en om resultaten van het vragenlijstonderzoek beter te begrijpen, is landelijk aanvullend onderzoek uitgevoerd in groepsgesprekken en individuele interviews. De resultaten van dit landelijk aanvullende onderzoek worden in mei van dit jaar gepubliceerd; in dit nieuwsbericht zijn al enkele quotes uit de interviews gebruikt. Meer informatie over de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen vindt u op www.monitorgezondheid.nl.

Netwerk GOR
De GGD’en voerden de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 uit in het kader van het Gezondheidsonderzoek COVID-19 (officieel de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19). Hierbij wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum; samen het Netwerk GOR. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van de monitor. Het onderzoek is bedoeld om de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij jongvolwassenen, als gevolg van de coronacrisis, inzichtelijk te maken. Resultaten van de monitor vormen een basis voor het adviseren en ondersteunen van lokale en regionale beleidsmakers en het ministerie van VWS bij beleidsvorming.