Een ogenblik geduld a.u.b.

Resultaten tweede coronapeiling onder het inwonerspanel GGD ZHZ

door Suzan Bras

Sinds maart 2020 houdt de GGD Zuid-Holland Zuid (ZHZ) peilingen onder inwoners om de impact van het coronavirus op het dagelijks leven van de inwoners van de regio Zuid-Holland Zuid te onderzoeken. De eerste peiling is gehouden van 27 maart t/m 6 april 2020, de tweede peiling van 10 juni t/m 17 juni. In de tweede peiling is onderzocht hoe respondenten tegen de recente versoepelingen aankijken, hoe het is met het lichamelijke en geestelijke welzijn, of er behoefte is (geweest) aan zorg of ondersteuning en of zorgafspraken zijn uitgesteld sinds de coronacrisis. Ten slotte is er gevraagd hoe respondenten aankijken tegen een mogelijk vaccin tegen het coronavirus.

Op 10 juni 2020 hebben 4.215 panelleden van het inwonerspanel van de GGD ZHZ per mail een online vragenlijst ontvangen. In totaal hebben 1.408 (33%) panelleden de vragenlijst ingevuld. Daarnaast is het onderzoek gedeeld op de social media van de GGD ZHZ, waar inwoners van de regio Zuid-Holland Zuid (16 jaar of ouder) de vragenlijst konden invullen. Via deze weg hebben 181 inwoners de vragenlijst ingevuld. Van de respondenten die in maart de vragenlijst hebben ingevuld heeft 54% (985 respondenten) deelgenomen aan de tweede peiling.

Ten opzichte van de peiling in maart:

  • Ervaren respondenten de berichtgeving minder vaak als (heel) duidelijk, (heel) betrouwbaar en (heel) volledig;
  • Ervaren respondenten minder vaak gezondheidsklachten;
  • Achten respondenten het minder waarschijnlijk dat zij binnen 12 maanden het coronavirus zullen oplopen;
  • Maken minder respondenten zich zorgen over onder andere de gezondheid en de financiële situatie van henzelf en anderen. Wel is de helft van de respondenten bezorgd dat anderen zich niet aan de maatregelen houden, dat het virus een impact heeft op de welvaart en economie en dat risicogroepen gaan vereenzamen.

Met betrekking tot zorgafspraken geeft een derde aan dat afspraken sinds maart zijn uitgesteld door een zorginstelling, terwijl één op de tien respondenten deze zelf heeft geannuleerd.

Ten aanzien van de versoepelingen van maatregelen bestaat er voor een meerderheid van de versoepelingen draagvlak. Er lijkt echter minder acceptatie te zijn voor het verplichten van mondkapjes in het ov (52%), het toestaan van vakantiereizen binnen Europa (44%) en het openen van casino's (39%) en sauna's (38%).

Ten slotte zou de helft van de respondenten zich willen laten vaccineren wanneer er een vaccin gevonden wordt. Respondenten uiten wel hun zorgen over de veiligheid en betrouwbaarheid van een eventueel vaccin.

Benieuwd naar alle resultaten van het onderzoek? Lees dan de factsheet.