Een ogenblik geduld a.u.b.

Resultaten Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020

door Johan van Veelen
Het aantal inwoners dat rookt is in de afgelopen vier jaar gedaald in de regio Zuid-Holland Zuid Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor 2020 van de GGD ZHZ.

De gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is een onderzoek dat van september tot en met november 2020 is uitgevoerd. Aan dit onderzoek hebben meer dan 12.000 inwoners van 18 jaar en ouder uit de regio Zuid-Holland Zuid meegedaan. Deelnemers kregen vragen over onder meer hun levensstijl, hun lichamelijk en psychische welbevinden en participatie in de samenleving. De resultaten van het onderzoek gebruiken de gemeenten en de GGD om actie te ondernemen om de gezondheid en het welzijn voor inwoners te behouden of waar nodig te verbeteren.

Percentage rokers en overmatig drinken is gedaald

Het percentage inwoners dat rookt is gedaald van 20% in 2016 naar 15% in 2020. Landelijk is ook sprake van een daling, maar daalde het percentage minder hard, namelijk van 20% in 2016 naar 17% in 2020. In ZHZ is het percentage rokers dan ook lager dan in heel Nederland. In Papendrecht is het percentage rokers het laagst met 11% en in Gorinchem is dit percentage het hoogst met 17%. Een klein gedeelte van de inwoners is een zware roker (rookt minimaal 20 sigaretten per dag), namelijk 2%. Daarnaast geeft 2% van de inwoners aan wel eens een e-sigaret te roken.

Het percentage overmatige drinkers (voor vrouwen is dat bij meer dan zeven glazen alcohol per week en voor mannen bij meer dan veertien glazen) daalde ook in de afgelopen vier jaar van 15% in 2016 naar 13% in 2020. Landelijk zien we ook een daling. In ZHZ is het percentage overmatige drinkers lager dan in heel Nederland, namelijk 13% in ZHZ versus 16% in NL.

Overgewicht

Meer dan de helft van de inwoners van de regio (53%) heeft overgewicht, waarvan 16% ernstig. Het percentage inwoners dat voldoet aan de beweegrichtlijn (minstens 150 minuten per week bewegen en minstens twee keer per week spier- en botversterkende activiteiten) is 45%. Voor wat betreft overgewicht en bewegen zijn er geen verschillen ten opzichte van de Gezondheidsmonitor 2016. Landelijk zijn er ook geen dalingen of stijgingen te zien bij overgewicht en bewegen. Ten opzichte van heel Nederland hebben in ZHZ meer mensen overgewicht (53% in ZHZ versus 49% in NL) en voldoen minder inwoners in ZHZ aan de beweegrichtlijn (45% in ZHZ versus 49% in NL).

Eenzaamheid

Zo'n 45% van de inwoners voelt zich wel eens eenzaam. Dit betekent een stijging ten opzichte van de 42% in 2016. Landelijk zien we ook een stijging van 43% in 2016 naar 47% in 2020.

Het percentage inwoners dat hun gezondheid als goed ervaart is gestegen, namelijk van 77% in 2016 naar 79% in 2020. Landelijk zien we een vergelijkbare stijging, namelijk van 76% in 2016 naar 79% in 2020.

Benieuwd naar alle resultaten? Kijk dan in de Databankof het Dashboard