Een ogenblik geduld a.u.b.

Resultaten onderzoek naar vleesconsumptie

door Suzan Bras

Het Voedingscentrum adviseert om niet meer dan 500 gram vlees per week te eten, waarvan maximaal 300 gram rood vlees. Steeds meer mensen kiezen er dan ook voor om minder vlees te eten en dit te vervangen door bijvoorbeeld vegetarische alternatieven. De één doet dit uit gezondheidsoverwegingen, de ander voor dierenwelzijn of het milieu. In februari hebben ruim 1.400 respondenten uit het inwonerspanel van de GGD ZHZ een vragenlijst ingevuld over hun vleesconsumptie en opvattingen over vlees. Meer weten over dit onderzoek? Lees dan verder.

De resultaten uit het onderzoek laten zien dat ruim de helft van de respondenten vijf of meer dagen per week vlees eet. Tegelijkertijd heeft 39% aangegeven minder vlees te zijn gaan eten in het afgelopen jaar. Daartegenover staat dat slechts één vijfde van de respondenten die drie of meer dagen per week vlees eet van plan is om op korte termijn minder vlees te eten.

Zowel de gezondheid, als het milieu en dierenwelzijn worden door respondenten als belangrijkste redenen genoemd om minder vlees te eten. Zo herkent twee derde van de respondenten de negatieve effecten van de vleesindustrie op het milieu en het klimaat. Maar ook zijn respondenten zich bewust van de gezondheidsrisico's van het consumeren van grotere hoeveelheden vlees. Dit bewustzijn lijkt hoger te zijn bij respondenten die minder dagen per week vlees consumeren. Vooral bewerkt en rood vlees staan in verband met een hoger risico op een beroerte, darmkanker, longkanker en diabetes type 2 (bron: Voedingscentrum).

Eetgewoontes en de sociale omgeving lijken ook een rol te spelen bij de keuze voor vlees of een alternatief. Zo geeft 40% van de respondenten aan dat het eten van vlees meer een gewoonte is dan een weloverwogen keuze. Ook laten de resultaten zien dat respondenten die meer dagen per week vlees eten vaker familie, vrienden en huisgenoten hebben die ook graag vlees eten.

Hoewel de laatste jaren het aanbod van vegetarische alternatieven sterk is toegenomen, lijkt vlees nog steeds de voorkeur te hebben. Een derde van de respondenten geeft aan de smaak van vegetarische gerechten minder aantrekkelijk te vinden en maar weinig vegetarische gerechten te kennen. Omdat vlees echter belangrijke voedingsstoffen bevat, is het wel raadzaam om alternatieven te consumeren wanneer vlees wordt weggelaten bij de maaltijd.

Klik hier om de volledige factsheet te lezen.