Een ogenblik geduld a.u.b.

Gedrag en welbevinden van 70-plussers tijdens de Coronacrisis: Deel 2

door Suzan Bras

GGD Zuid-Holland Zuid en de afdeling Onderzoek en Business Intelligence van de Gemeente Rotterdam hebben in samenwerking met het regionale project Senioren sterker maken: fysiek en sociaal de data geanalyseerd van deelnemers van 70 jaar en ouder die meededen aan de regionale coronamonitor. Deze monitor gaat over het gedrag en welzijn van mensen ten tijde van de coronacrisis. Eerder verscheen er al een rapport over het gedrag en welbevinden van senioren tijdens de eerste coronagolf (data van april t/m juni). Onderstaand leest u de belangrijkste resultaten uit de tweede coronagolf die nu gaande is (data van juli t/m november). 

Bezoek en sociale activiteiten
De resultaten van november (ten tijde van de tweede coronagolf) laten zien dat de deelnemende 70-plussers voorzichtig zijn met bezoek en andere sociale activiteiten.  Drieënnegentig procent van de deelnemende 70-plussers ontving in november niet meer dan twee mensen te gelijk op bezoek en 36% gaf aan helemaal geen bezoek te hebben ontvangen in de week voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst. Daarnaast gaf 86% van de deelnemende senioren aan niet op bezoek te gaan bij mensen met een kwetsbare gezondheid en 73% gaf aan niet op bezoek te gaan bij personen boven de 70 jaar.

Grote groep senioren houdt zich goed staande
Net zoals in de eerste coronagolf lijkt ook nu een relatief grote groep van de deelnemende 70-plussers zich naar omstandigheden goed staande te houden. Deelnemers geven hun leven halverwege november gemiddeld een score van 7,4 op een schaal van 1-10 en 95% van hen geeft hun leven een 6 of hoger. Daarnaast blijkt 94% van de deelnemende 70-plussers psychisch gezond en voelde 87% zich zelden of nooit angstig, voelde 81% zich zelden of nooit gestrest en had 66% zelden of nooit problemen met slapen.  Aan de andere kant: een behoorlijke groep deelnemende 70-plussers voelt het coronavirus in als heel dichtbij (45%), maakt zich veel zorgen over het coronavirus (40%) en is heel bang voor het coronavirus (36%). Bovendien vinden bijna alle deelnemende 70-plussers (97%) het (heel) erg dat er een tweede coronagolf is.

(Nog steeds) Veel emotionele eenzaamheid
Net als in de eerste coronagolf ligt de sociale eenzaamheid in de tweede coronagolf (half juli - half november) opvallend stabiel tussen de 48 en 52%, waarden vergelijkbaar met de sociale eenzaamheid bij senioren in 2016 (Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, 2016, GGD`en, CBS en RIVM, link). De emotionele eenzaamheid daarentegen is opvallend hoog geweest tijdens de eerste coronagolf en lijkt, na een daling in de zomerperiode, in de tweede coronagolf weer toe te nemen. Met name in april was de emotionele eenzaamheid met 85% erg hoog, in juli is dit afgenomen tot 59%. Echter, daarna is het percentage 70-plussers dat emotioneel eenzaam is weer gestegen, met de sterkste stijging van begin oktober naar half november (van 61% naar 70%). Deze stijging in emotionele eenzaamheid gaat samen met het toenemende aantal besmettingen in deze periode en de aangescherpte maatregelen die in oktober en november zijn afgekondigd, waaronder het ontvangen van maximaal 3 en later 2 gasten per dag.

Minder sporten en bewegen
De eerste rapportage over de periode van april t/m juni liet al zien dat veel van de deelnemers in coronatijd (veel) minder zijn gaan bewegen en sporten: half april sportte 55% van de deelnemende senioren (veel) minder dan voor de coronacrisis, half juni was dat nog steeds 35%. De resultaten over de periode van juli t/m november laten zien dat het percentage deelnemers dat (veel) minder is gaan bewegen en sporten verder daalt tot begin oktober (26% sport en beweegt minder) en daarna weer duidelijk toeneemt tot 34% in november. Ook deze stijging lijkt verband te houden met de verscherpte maatregelen in oktober en november, waaronder het verbieden van sportwedstrijden, het sporten in teamverband en het sluiten van de zwembaden.

Bent u benieuwd naar de complete rapporten van regionale coronamonitor? Deze vindt u hier.

Tip! Na aanleiding van de resultaten uit de eerste coronagolf heeft een interactief kennisatelier over ‘Senioriteit in coronatijd’ plaatsgevonden met senioren, professionals en beleidsmedewerkers van verschillende gemeenten. Hun ervaringen en praktische adviezen over o.a. eenzaamheid en bewegen in coronatijd zijn gebundeld in een overzichtelijke infographic. U vindt deze infographic op: Senioriteit in coronatijd - raad en daad van senioren, professionals en beleidsmakers (gene-ro.com)