Een ogenblik geduld a.u.b.

Kinderen drinken steeds meer water en minder zoete drankjes

door Suzan Bras

Vrijwel alle ouders die meegedaan hebben aan de Kindmonitor van de GGD regio Zuid-Holland Zuid geven aan dat de gezondheid van hun kind (zeer) goed is (96,4%). Aan de monitor deden ruim 7000 ouders mee met een kind in de leeftijd van een half jaar tot en met twaalf jaar. Zij hebben daarbij onder meer vragen beantwoord over de mogelijke gevolgen van de coronaperiode.

Op een schaal van 1 tot en met 10 van ervaren stress (met cijfer 1 als geen ervaren stress tot cijfer 10 als extreme stress) ervaarde 30% van de ouders/verzorgers tijdens de coronaperiode veel stress (cijfer 7 of hoger). Volgens de ouders had 14% van kinderen van 4 tot 12 jaar veel stress tijdens de Corona pandemie.

Bij de meeste kinderen van 4-12 jaar (91%) is niets veranderd in het eetgedrag tijdens de coronaperiode. Een kwart van de kinderen van 4-12 jaar is minder gaan bewegen tijdens de coronatijd. 59% sprak vrienden/vriendinnen minder vaak tijdens de coronaperiode.

Minder moeite met rondkomen en meer betaald werk

Ten opzichte van vier jaar geleden zijn er minder gezinnen waarbij er geen betaald werk is (3% vs. 5 %). Ook is het percentage gezinnen afgenomen, waarin men moeite heeft met rondkomen (9% vs. 11%). Minder ouders geven in 2021 aan dat geldgebrek een belemmering is bij verschillende activiteiten of gebeurtenissen, zoals nieuwe kleding kopen of lid worden van een vereniging.

In gezinnen met laag opgeleide ouders is het beeld minder gunstig: er is vaker geen betaald werk (9% vs. 1%) en één op de vijf gezinnen waarbij ouders laag zijn opgeleid heeft (enige) moeite met rondkomen. Door de pandemie is dit bovendien verslechterd: meer ouders met een laag opleidingsniveau geven aan dat hun financiële situatie is verslechterd tijdens de coronaperiode; 13% geeft aan dat ze nog wel rondkomen en 3% heeft sindsdien moeite met rondkomen.

Minder zoete drankjes, meer water gedronken

Kinderen tussen een half en twaalf jaar drinken minder zoete drankjes en meer water dan vier jaar geleden. Het percentage kinderen dat elke dag zoete drankjes drinkt, is afgenomen van 56% naar 39% en het percentage kinderen dat (bijna) nooit zoete drankjes drinkt, is toegenomen van 15% naar 23%. Deze zelfde positieve ontwikkeling is te zien bij water drinken: het percentage kinderen dat elke dag water drinkt, is toegenomen (69% vs. 72%) en het percentage dat (bijna) nooit water drinkt, is afgenomen (14% vs. 11%).

Strenger op alcohol

Sinds 2014 is de 'alcoholleeftijd' verhoogd van 16 naar 18 jaar. Ten opzichte van 2017 zijn ouders in 2021 strenger geworden als het gaat om het voor het eerst proberen van een slokje alcohol (42% vs. 49%). Toch vindt net als in 2017 ongeveer één op de vijf ouders dat hun kind voor het eerst een heel glas alcohol mag drinken onder de 18 jaar.

Aandacht nodig voor gezondheidsverschillen

Vergeleken met kinderen uit gezinnen met een hoger opleidingsniveau drinken kinderen uit gezinnen met een lager opleidingsniveau vaker zoete drankjes en minder water, ontbijten minder vaak dagelijks en eten minder vaak dagelijks fruit en groente. Kinderen uit gezinnen met een lager opleidingsniveau gebruiken vaker een beeldscherm een uur voor slapen gaan. Minder kinderen van 4-12 jaar uit een gezin met laag opgeleide ouders hebben een zwemdiploma (64% vs. 71%).

 

De regionale en gemeentelijke cijfers van de GGD regio Zuid-Holland Zuid zijn te vinden op www.hoegezondiszhz.nl